Første uge som Rettighedsskole

Alle klasser har i denne uge arbejdet med Børnekonventionen. Klasserne har udvalgt artikler i konventionen, der er relevante for dem. Alle klasser har udarbejdet et charter, hvor de har fortolket artiklerne til et sæt af ‘regler’/ fokusområder gældende for dem.

Torsdag havde skolen besøg af undervisningsminister, Ellen Trane Nørby, hun kom på besøg i to klasser, der fortalte hende om rettighedsskoleprojektet. Efterfølgende holdt Aske fra elevrådet et oplæg for hende, hvor han uddybede, hvad det at være Rettighedsskole betyder for eleverne på Christianshavns Skole, dette blev suppleret af elever fra 8. klasse samt ledelsen og lærere. 

 

Vi har i dag holdt Rettighedsfest, ledelsen, elevrådet, skolebestyrelsen og Unicef har skrevet under på, at vi begynder en rejse mod at blive Rettighedskole. Vi har haft besøg af Skolechef Søren Trier, Annemette fra Unicef, Hr. Skæg, Ataf og Allan og Underhylerne. Der var taler, festlig stemning og dans i gården. 

Læs og se billeder her

 

 

 

 

 

Vision

I samarbejde med forældre ønsker vi at skabe livsmodige, empatiske og solidariske medmennesker, demokratiske og medskabende samfundsborgere samt kompetente og livsduelige verdensborgere. 

Læs hele vores vision her.

VI SKAL VÆRE RETTIGHEDSSKOLE

HVAD ER EN RETTIGHEDSSKOLE?

UNICEF’s Rettighedsskoler er skoler, som adresserer hele læringsmiljøet med en konsekvent, børnerettighedsbaseret tilgang. Rettighedsskoler er baseret på lighed, værdighed, respekt, tolerance og deltagelse i henhold til FNs Konvention om Barnets Rettigheder. Rettighedsskoler tilbyder en ny ramme for læreres og pædagogers arbejde med trivsel, relationer, indsigt i egne handlemuligheder samt det globale udsyn. Værdier og et dannelsessyn som understøtter Christianshavns Skole vision - Læs mere her