Vision

I samarbejde med forældre ønsker vi at skabe livsmodige, empatiske og solidariske medmennesker, demokratiske og medskabende samfundsborgere samt kompetente og livsduelige verdensborgere. 

Læs hele vores vision her.

ORIENTERINGSMØDE OM BYGGEPROJEKT

Som omtalt i nyhedsbrevet omkring byggeriet til forældre i februar afholdes orienteringsmøde i salen på skolen

DEN 26. APRIL KL. 17 - 18.30.

Her vil projektet, byggeprocessen og status på genhusningen blive fremlagt og gennemgået af folk fra arkitektfirmaet Rubow og folk fra Københavns Ejendomme, som er bygherre.

Vi glæder os til at se rigtig mange forældre.

Venlig hilsen
Skoleledelsen

Uge 6 - Rettighedsuge

Human first, nationality second.

During the Rights Week, the students of M3 - one of our reception classes - hav made a small video with a simple, yet important message; click the picture to view.

________________________________________________

Første uge som Rettighedsskole

I uge 36 arbejdede alle klasser med Børnekonventionen, og udarbejdede et klasse-charter

Torsdag havde skolen besøg af undervisningsminister, Ellen Trane Nørby; Hun besøgte to klasser, der fortalte hende om rettighedsskoleprojektet.
Efterfølgende holdt Aske fra elevrådet et oplæg for hende, hvor han uddybede, hvad det at være Rettighedsskole betyder for eleverne på Christianshavns Skole.
Ugen sluttede med en Rettighedsfest med festlig stemning og dans i skolegården. Skolechef Søren Trier og Annemette fra Unicef holdt taler, og Hr. Skæg, Ataf samt Allan og Underdrengene underholdt.  

Læs mere og se billeder her

 

 

 

 

 

Christianshavns Skoles mobilpolitik

Ny forskning viser, at elever der ikke har adgang til mobilen præsterer bedre i forhold til læringsresultater.

Professor, dr.med. og hjerneforsker Jens D. Mikkelsen fra Rigshospitalets neurobiologiske forskningsenhed forklarer: ”Selvom mobiltelefonerne rummer mange muligheder i undervisningen, er det vigtigt, at vi som skole og lærere tager stilling til, hvordan man kan undgå, at eleverne bruger mobiltelefonerne i forhold til områder, der ikke har relevans for deres læring og undervisning. De mange forskellige input fylder nemlig elevernes arbejdshukommelse op, og det gør det svært for eleverne at lære samtidig”.

Skolebestyrelsen har derfor besluttet, at Christianshavns Skole skal være mobilfri i undervisningstiden.

Læreren samler elevernes mobiltelefoner ind ved undervisningens påbegyndelse, og til dette formål har vi indkøbt mobilbakker. Bakken låses inde i et skab i klasseværelset, og jeres barns mobiltelefon står sådan – sikkert og fredeligt – resten af skoledagen.

Bestyrelsen tildeler lærerne disse beføjelser ud fra en grundholdning om, at en mobilfri skoledag understøtter elevernes læring i fagene. Såfremt faglæreren skønner, at mobiltelefoner kan indgå som en konstruktiv, kreativ del af undervisningen vil de blive udleveret.

Vi vil meget gerne have jeres opbakning til dette projekt. I bedes derfor tale med jeres barn om skolens nye mobilpolitik, der skal understøtte bedre læring uden at blive forstyrret af mobiltelefonen.

Læs mere her

Faglig Fordybelse på 3.årgang

Klik på billedet og se filmen om Mælkeby