Christianshavns Skoles mobilpolitik

Ny forskning viser, at elever der ikke har adgang til mobilen præsterer bedre i forhold til læringsresultater.

Professor, dr.med. og hjerneforsker Jens D. Mikkelsen fra Rigshospitalets neurobiologiske forskningsenhed forklarer: ”Selvom mobiltelefonerne rummer mange muligheder i undervisningen, er det vigtigt, at vi som skole og lærere tager stilling til, hvordan man kan undgå, at eleverne bruger mobiltelefonerne i forhold til områder, der ikke har relevans for deres læring og undervisning. De mange forskellige input fylder nemlig elevernes arbejdshukommelse op, og det gør det svært for eleverne at lære samtidig”.

Skolebestyrelsen har derfor besluttet, at Christianshavns Skole skal være mobilfri i undervisningstiden.

Læreren samler elevernes mobiltelefoner ind ved undervisningens påbegyndelse, og til dette formål har vi indkøbt mobilbakker. Bakken låses inde i et skab i klasseværelset, og jeres barns mobiltelefon står sådan – sikkert og fredeligt – resten af skoledagen.

Bestyrelsen tildeler lærerne disse beføjelser ud fra en grundholdning om, at en mobilfri skoledag understøtter elevernes læring i fagene. Såfremt faglæreren skønner, at mobiltelefoner kan indgå som en konstruktiv, kreativ del af undervisningen vil de blive udleveret.

Vi vil meget gerne have jeres opbakning til dette projekt. I bedes derfor tale med jeres barn om skolens nye mobilpolitik, der skal understøtte bedre læring uden at blive forstyrret af mobiltelefonen.

Læs mere her

Vision

I samarbejde med forældre ønsker vi at skabe livsmodige, empatiske og solidariske medmennesker, demokratiske og medskabende samfundsborgere samt kompetente og livsduelige verdensborgere. 

Læs hele vores vision her.

Faglig Fordybelse på 3.årgang

Klik på billedet og se filmen om Mælkeby

Første uge som Rettighedsskole

Alle klasser har i denne uge arbejdet med Børnekonventionen. Klasserne har udvalgt artikler i konventionen, der er relevante for dem. Alle klasser har udarbejdet et charter, hvor de har fortolket artiklerne til et sæt af ‘regler’/ fokusområder gældende for dem.

Torsdag havde skolen besøg af undervisningsminister, Ellen Trane Nørby, hun kom på besøg i to klasser, der fortalte hende om rettighedsskoleprojektet. Efterfølgende holdt Aske fra elevrådet et oplæg for hende, hvor han uddybede, hvad det at være Rettighedsskole betyder for eleverne på Christianshavns Skole, dette blev suppleret af elever fra 8. klasse samt ledelsen og lærere. 

 

Vi har i dag holdt Rettighedsfest, ledelsen, elevrådet, skolebestyrelsen og Unicef har skrevet under på, at vi begynder en rejse mod at blive Rettighedskole. Vi har haft besøg af Skolechef Søren Trier, Annemette fra Unicef, Hr. Skæg, Ataf og Allan og Underhylerne. Der var taler, festlig stemning og dans i gården. 

Læs og se billeder her