Principper for udmøntning af folkeskolereformen på Christianshavns Skole

 

Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014.

Skolebestyrelsen og ledelsen har med udgangspunkt i overordnede mål og rammer formuleret overordnede principper for realiseringen af skolereformen på Christianshavns Skole. Omdrejningspunktet i folkeskolereformen er elevernes læring, mål for læringsudbyttet og opfølgningen på resultater.

Vi har haft fokus på at formulere få, enkle og kommunikerbare principper samt vison 2014-2016 for via disse både at sætte retning óg at fastholde et lokalt frirum i den konkrete implementering, som efterlader plads til den enkelte medarbejders handlekompetence.

 

 

Vores principper er:

Princip 1: Fokus på progression i læring

Princip 2: Skolen ud i verden, verden ind i skolen - den åbne skole

Princip 3: Skolen er tryg, motiverende og aktiverende

Princip 4: Fælles ansvar for børnenes udvikling

 

Læs mere om, hvad principperne betyder her.