Lærerne i København trives bedre og er mindre syge

De københavnske folkeskolelærere er mindre syge og trives bedre, viser ny trivselsundersøgelse. Lærernes sygefravær er nu på niveau med
årene før Folkeskolereformen og indførelsen af nye arbejdstidsregler for lærerne.

 

 

 

 

 

 

Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Af: Peter Burhøj

Kilde: Berlingske d. 9.maj 2017 kl. 09:00

 
"Samarbejde mellem ledelse og lærere er den hurtigste vej til lavere sygefravær", 

mener Anni Green Sandhagen, skoleleder på Christianshavns Skole.

 

Lærerne på hovedstadens folkeskoler var mere motiverede, gladere for arbejdet og mere tilfreds med lederne i 2017 end i 2015.

Det viser en ny trivselsundersøgelse fra Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.

Trivslen hos de københavnske folkeskolelærere stiger på samtlige parametre, som kommunen har målt på. Sidst man undersøgte trivslen hos lærerne i København, var i 2015 og dermed ganske kort tid efter indførelsen af en ny folkeskolereform samt nye arbejdstidsregler, som påbød lærerne at være på skolerne i fuld tid.

Trivselsundersøgelsen flugter med Køæbenhavns Kommuned seneste sygefraværsrapport, hvor man kan læse, at lærernes sygdom er faldet med én dag i snit fra 12,8 i 2016 til 11,8 i 2016. Samlet set er sygefraværet på niveau med tiden før de nye arbejdstidsregler, der netop ved flere lejligheder er blevet beskyldt for at være en af årsagerne til sygefravær og mistrivsel blandt lærerne.

Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) er øverst politisk ansvarlig for lærerne i København. Hun er tilfreds med udviklingen.

»Det allervigtigste er, at eleverne opnår den bedste undervisning overhovedet, og det gør de med velkendte lærere. Og så glæder det mig, at årsagen til, at det er gået den rigtige vej, er, at man har haft en målrettet og struktureret indsats, hvor både lærere, leder og de faglige institutioner har spillet med og været interesseret i, at vi skulle have højere trivsel og lavere sygefravær,« siger Pia Allerslev.

De seneste to år har Børne- og Ungdomsforvaltningen med projektet »Arbejdspladsen i fokus« ønsket at sænke sygefravær og hæve trivsel.

Pia Allerslev mener også, at den begyndende normalisering på skolerne i kølvandet på folkeskolereformen og lærernes nye arbejdstider er årsag til større trivsel.

»Jeg tror bestemt, at stigningen den tidligere stigning i sygefraværet i høj grad skyldtes, at lærerne følte sig frustrerede og utrygge i forbindelse med folkeskolereformen. Men jeg synes stadig, at vores sygefravær er for højt, og der er stadig grund til at arbejde videre med det,« siger hun.

Skoleleder: Samarbejde vejen frem

Skoleleder på Christianshavns Skole, Anni Green Sandhagen, har også oplevet stigende trivsel i sin lærergruppe. Christianshavns Skole er desuden den folkeskole med tredje færrest sygedage.

»Det har rigtig stor betydning for børnenes læring og trivsel, at de mødes af de samme voksne, de samme rutiner og de samme relationer hver dag. Det er vigtigt, at lærerne er her og viser, at fællesskabet er vigtigt. Ud over bare tal og måltal, så er det også pædagogisk meget vigtigt,« siger hun.

Hun har som skoleleder siden 2014 arbejdet systematisk på at sænke sygefraværet og højne trivsel. Dels ved at sætte sygefraværssamtaler i system og forsøge at være mere opmærksom på mistrivsel. Men den primære årsag til højere trivsel er bedre samarbejde på skolen.

»Vi er på skolen i gang med at opbygge stærke didaktiske fællesskaber, hvor vi observerer hinandens undervisning. Ganske ofte har man som lærer besøg i sin klasse af en anden lærer, leder eller vejleder, og det giver føling med, om læreren trives, og om det er behov for at sætte ind. Og så er det vigtigt, at lærerne ved, hvad der sker, hvis de går til deres leder og siger, at de har brug for hjælp for eksempel på grund af overbelastninger, manglende tid til forberedelse eller udfordringer i klassen,« siger Anni Green Sandhagen.

Lærerne: Samarbejde virker

Lars Sørensen, næstformand i Københavns Lærerforening, er »rigtig glad« for, at lærerne trives bedre. Årsagen tilskriver han især en ny overenskomst i København med nye arbejdstidsregler.

»Lærerne har nu mulighed for at tage cirka fem timers arbejde med hjem. Skolerne er pressede fysisk på pladsen. At lærerne kan tage noget arbejde med hjem giver mere ro og bedre flow for dem i forberedelsen. Mange skoleledere kan se, at lærerne gør et godt stykke arbejde og har ikke brug for at kontrollere, at de sidder der hele tiden,« siger han og lægger yderligere vægt på et bedre samarbejde på skolerne. .

»Jeg hører fra tillidsrepræsentanter, at der er et bedre samarbejde med lederne på skolerne, hvor de diskuterer prioriteringer og ressourcer. Der er en større accept hos lederne af, at noget også må skæres fra, og at fokus skal være på det, der gør eleverne dygtigere, og som sikrer, at lærerne trives,« siger han.